Fondens formål er at yde økonomisk støtte til børn og unge i Viborg kommune, så flest mulige får oplevelser, glæder og sejre i fritidsfællesskabet, uanset de hjemlige sociale og økonomiske vilkår.


Hvem kan søge?

Det kan alle trænere og ledere for børn og unge i Viborg kommune, der mener at ha' kontakt til et barn eller ung, der er berettiget til at modtage støtte. Se nærmere under retningslinjer ved at klikke her


Kender du en?

Har du kendskab til et barn eller ung, der har brug for fondens støtte, skal du henvende dig til barnets leder eller træner, som har mulighed for at søge fondens støtte.