Om fonden


Fonden er stiftet af Minna Due Jensen i april 2014, med det formål at yde økonomisk støtte til børn og unge i Viborg kommune, så flest mulige får oplevelser, glæder og sejre i fritidsfællesskabet, uanset de hjemlige sociale og økonomiske forhold

Fondens midler

Fondens midler administreres enkelt og sikkert gennem et tillidsfuldt samarbejde med Fondsvennerne. Der er derfor ingen administrative led mellem fondens midler og det støtteberettigede barn, der kan misbruges eller skabe unødigt bureaukrati

Forretningsorden

Bestyrelsens arbejde reguleres af en standardvedtægt, som er godkendt af bestyrelsen, møde den 28. april 2014.

Bestyrelsen

Minna Due Jensen
Formand
Karl Engelbrecht
Næstformand
karlengelbrecht@mail.dk
86 69 51 78 / 71 72 39 29
Ole Anders Petersen
Bestyrelsesmedlem / Sekretær
Morten Erfurth
Bestyrelsesmedlem
Jan Hovgaard
Bestyrelsesmedlem
Morten Svarre
Bestyrelsesmedlem / Webmaster