Sådan søger du


Hvem kan søge?

Det kan alle trænere og ledere for børn og unge i Viborg kommune, der mener at ha’ kontakt til et barn eller ung, der er berettiget til at modtage støtte. Se nærmere under retningslinjer.

Eksempler på støtte

Der findes ingen udtømmende eller endelig liste over, hvad der kan søges støtte til. Det kunne typisk være et par fodboldstøvler, kontingent, stævneudgift, balletsko, ridehjelm osv.

Sådan søger du

For at søge om støtte skal du sende en mail til en fondsven med flg. oplysninger:

  • Barnets fulde navn
  • Barnets adresse
  • Barnets alder
  • Barnets fritidsaktivitet
  • Det der søges tilskud til
  • Beløb
  • Kort begrundelse for ansøgningen/Hvorfor er fondsstøtten vigtig

oversigten over fondsvenner finder du link til at sende en mail.